elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Poniedziałek 26.02.2024

Zasady funkcjonowania

Przedszkole Nr 21 jest placówką publiczną, nieferyjną.

Zapewnia dzieciom bezpłatną opiekę, wychowanie i nauczanie od poniedziałku do piątku (pięć dni w tygodniu), za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Przedszkole jest czynne od godziny 7:00 do godziny 17:30.

Do przedszkola może uczęszczać 100 dzieci w podziale  na cztery oddziały wiekowe:

  • oddział I "Zielone Żabki"- dla dzieci trzyletnich,
  • oddział II "Czerwone Krasnale" - dla dzieci trzy i czteroletnich,
  • oddział III "Niebieskie Smoki"- dla dzieci cztero i piecioletnich,
  • oddział IV "Żółte Tygrysy"- dla dzieci sześcioletnich

W każdym oddziałe liczba dzieci nie może przekroczyć 25.

Każdy oddział ma do dyspozycji dużą i kolorową salę zabaw i zajęć oraz łazienkę.

Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z uwzględnieniem przerw ustalonych przez organ prowadzący. Przerwa wakacyjna jest uzgadniania w porozumieniu z organem prowadzącym po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców. W czasie przerwy wakacyjnej przedszkole może pełnić dyżur w czasie i terminie określonym przez organ prowadzący.

Szczegółową organizację pracy przedszkola na dany rok szkolny określa arkusz organizacyjny opracowany przez dyrektora przedszkola, zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną i zatwierdzony przez organ prowadzący przedszkole.

Organizację pracy oddziałów określa ramowy rozkład dnia, który na wniosek rady pedagogicznej ustala  dyrektor przedszkola.

Zasady funkcjonowania przedszkola zawiera Statut Przedszkola nr 21

Informacje o artykule

Podmiot udostępniający: Przedszkole Nr 21 w Warszawie
Odpowiadający za treść: Iwona Kanigowska
Wprowadził informację: Iwona Kanigowska
Edytował informację: Iwona Kanigowska
Lista załączników: 1
Data wytworzenia informacji: 24.11.2020
Data udostępnienia informacji: 24.11.2020
Data ostatniej aktualizacji: 22.11.2022
Liczba wyświetleń: 446
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
22.11.2022
15:10:49
edycja
Iwona Kanigowska
Zasady funkcjonowania
01.12.2020
14:09:19
edycja
Iwona Kanigowska
Zasady funkcjonowania
01.12.2020
13:53:41
edycja
Iwona Kanigowska
Zasady funkcjonowania
29.11.2020
10:33:01
edycja
Maryla Rudak
Zasady funkcjonowania
27.11.2020
13:28:24
edycja
Iwona Kanigowska
Zasady funkcjonowania
27.11.2020
09:30:15
edycja
Iwona Kanigowska
Zasady funkcjonowania
26.11.2020
16:27:19
edycja
Iwona Kanigowska
Zasady funkcjonowania
26.11.2020
16:06:12
edycja
Iwona Kanigowska
Zasady funkcjonowania
26.11.2020
10:11:11
edycja
Iwona Kanigowska
Zasady funkcjonowania
24.11.2020
15:11:28
edycja
Iwona Kanigowska
Zasady funkcjonowania
24.11.2020
14:04:20
dodanie
Iwona Kanigowska
Zasady funkcjonowania