elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Piątek 27.01.2023
Jesteś tutaj:

Status prawny

Stosowana nazwa to -  Przedszkole Nr 21

Przedszkole Nr 21 jest publiczną placówką oświatową. Realizuje cele i zadania określone w Ustawie -  Prawo  oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. z późn. zm.

Wychowaniem przedszkolnym objęte są dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko ukończyło 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy lat 7.

Możliwe jest przyjęcie do przedszkola dziecka , które ukończyło 2,5 roku (na podstawie art. 6 ustawy Prawo Oświatowe).

 

Przedszkole Nr 21 jest jednostką budżetową nie posiadającaą osobowości prawnej, zaliczaną do sektora finansów publicznych. Jest jednostką organizacyjną Miasta Stołecznego Warszawy.

Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto Stołeczne Warszawa. Nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

 Przedszkole Nr 21 jest placówką publiczną:

  • dokonuje rekrutacji w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
  • zatrudnia nauczycieli posiadających wymagane prawem kwalifikacje,
  • prowadzi bezpłatne wychowanie i nauczanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
  • pełni funkcję wychowawczo- opiekuńczo- dydaktyczną.

 

 

Informacje o artykule

Podmiot udostępniający: Przedszkole Nr 21 w Warszawie
Odpowiadający za treść: Iwona Kanigowska
Wprowadził informację: Iwona Kanigowska
Edytował informację: Maryla Rudak
Lista załączników: Brak załączników
Data wytworzenia informacji: 24.11.2020
Data udostępnienia informacji: 24.11.2020
Data ostatniej aktualizacji: 29.11.2020
Liczba wyświetleń: 322
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
29.11.2020
10:30:45
edycja
Maryla Rudak
Status prawny
27.11.2020
13:41:08
edycja
Iwona Kanigowska
Status prawny
27.11.2020
13:25:14
edycja
Iwona Kanigowska
Status prawny
26.11.2020
16:05:32
edycja
Iwona Kanigowska
Status prawny
24.11.2020
14:03:33
edycja
Iwona Kanigowska
Status prawny
24.11.2020
13:38:24
dodanie
Iwona Kanigowska
Status prawny