elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Poniedziałek 26.02.2024
Jesteś tutaj:

Kompetencje

Zgodnie z Ustawą Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. organami przedszkola są:

  • Dyrektor Przedszkola
  • Rada Pedagogiczna
  • Rada Rodziców

Dyrektor Przedszkola planuje, organizuje, kieruje i nadzoruje pracę przedszkola zgodnie z przepisami prawa oraz reprezentuje je na zewnątrz. Wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpiecznych warunków dla dzieci i pracowników w czasie zajęć organizowanych i w czasie funkcjonowania przedszkola.

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola. Działa w zakresie realizacji zadań statutowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

Szczegółowe kompetencje Rady Pedagogicznej określa Statut Przedszkola Nr 21

Przy Przedszkolu nr 21 działa Rada Rodziców.

Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców dzieci Przedszkola Nr 21. Kompetencje Rady określa Statut Przedszkola nr 21

Informacje o artykule

Podmiot udostępniający: Przedszkole Nr 21 w Warszawie
Odpowiadający za treść: Iwona Kanigowska
Wprowadził informację: Iwona Kanigowska
Edytował informację: Maryla Rudak
Lista załączników: Brak załączników
Data wytworzenia informacji: 26.11.2020
Data udostępnienia informacji: 26.11.2020
Data ostatniej aktualizacji: 29.11.2020
Liczba wyświetleń: 430
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
29.11.2020
10:35:03
edycja
Maryla Rudak
Kompetencje
27.11.2020
13:43:33
edycja
Iwona Kanigowska
Kompetencje
27.11.2020
10:17:41
edycja
Iwona Kanigowska
Kompetencje
26.11.2020
16:06:39
edycja
Iwona Kanigowska
Kompetencje
26.11.2020
09:54:14
edycja
Iwona Kanigowska
Kompetencje
26.11.2020
09:53:58
dodanie
Iwona Kanigowska
Kompetencje